“Dette er kjæresten min, vi møtte på YouTube”: om drømmen om Steve Chen og kolleger, som i februar lanserte YouTube for å skape en original dating site, det hadde gått som planlagt, i dag, denne setningen ville kanskje mindre merkelig enn det virker.

Åpenbaringen på den unike opprinnelse av video-portalen har fått til å være Steve Chen, co-grunnlegger av YouTube, under en konferanse i Austin, Texas: Chen, faktisk, har forklart hvordan den opprinnelige ideen var å få folk til å laste opp en video på portalen til å presentere sine ideer til potensielle partnere. Etter fem dager siden lanseringen, men ingen hadde ennå ikke er lagt inn, ikke enda en video, og dette har drevet de tre grunnleggerne til å vurdere ideen om å åpne en portal til alle innholdstyper. Som historien viser oss, om-igjen har da betalt for seg mye til grunnleggerne, ledende YouTube for å bli i det området med størst vekst i verden, så å kulminere med oppkjøpet av Google mot slutten av året. Steve Chen var på konferanse, med Via, i den hensikt å presentere sin nyeste oppstart: Navn, en streaming-tjeneste dedikert til kjøkkenet. Vil denne nye ideen til å holde på sine spor, eller vi vil se en positiv endring mer heldig i historien av teknologi.

Copyright Arnoldo Mondadori Editore Spa – reproduksjon reservert – P

IVA Alle tjenester leveres på samme vilkår og betingelser, ved å Arnoldo Mondadori Editore

About