Mål Møte S

l, med registrert kontor i Brescia Via Cipro n

Du og alvorlig har fakultetet alvorlig trekke tilbake samtykket til behandlingen av Dine personlige data ved å sende et rekommandert brev AR til følgende adresse: Målet med Møtet Srl, med registrert kontor i Brescia, Via Kypros, ledsaget av en kopi av din legitimasjon til graven. På slutten av denne operasjonen, vil Dine personlige data vil bli fjernet fra arkivet på papir, elektronisk i pi ugrave kort tid som mulig, i henhold til oppbevaring for det formål skatt regnskap. Hvis du vil ha mer informasjon om behandling av Dine data personlig, eller til å utøve de rettigheter som nevnt i forrige punkt, kan du sende et rekommandert brev AR til følgende adresse: Målet med Møtet, med registrert kontor i Brescia Via Cipro. Før vi kan gi eller redigere hvilken som helst informasjon du kan trenge for å bekrefte Din identitet til graven og svare på noen spørsmål. Et svar vil Du bli alvorlig deretter levert til pi mer snart

About